Széchenyi 2020

A kedvezményezett neve: P-BLASI Kft.
A projekt címe: „Foglalkoztatásbővítés a P-BLASI Kft. 7773 Villány, Baross
Gábor utca 78.b. szám alatti telephelyén”
A szerződött támogatás összege: 38 976 000 Ft

A támogatás mértéke: 70%

A projekt tartalmának bemutatása:
Jelen projekt hozzájárul a hazai munkaerőpiaci helyzet javulásához, a foglalkoztatás és
munkanélküliség csökkentéséhez.
A P-BLASI Kft. a GINOP-5.3.12-19 kódszámú „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című
felhívás keretén belül támogatást nyert 6 fő 8 órás munkavállaló foglalkoztatására 24
hónapon keresztül. A munkavállalók alkalmazásával a vállalkozás meglévő tevékenységét
a TEÁOR: 5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás fejleszti a 7773 Villány, Baross Gábor u.
78.b., valamint TEÁOR: 5510’08 Szállodai szolgáltatás tevékenységét fejleszti a 7622
Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 7. szám alatti telephelyén. A 6 fő 8 órás munkavállaló szakács,
konyhai kisegítő, felszolgáló és recepciós munkakörben került alkalmazásra, mellyel
vállalkozásunk fejlesztését segítjük elő.
A fejlesztéssel hatékonyabb munkavégzést tudunk eredményezni, ezáltal a társaság
kapacitásának növelése, a gyorsabb és pontosabb minőségi munkavégzés biztosítása, a
vállalkozás fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,
versenyképességének és jövedelemtermelő képességének a növelése valósul meg. Az új
munkahelyek teremtésével cégünk kapacitásának a növelésével nagyobb vendég
kapacitást tudunk elvállalni, ezáltal hozzájárul a munkavállalók megtartásához és
szükség esetén új munkavállalók alkalmazásához.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00620

© Minden jog fenntartva: HalasipinceAz oldalt készítette: